Anthon

Jesper Holm


Hjemmeside om min slægt


Slægten Anthon


Johan Christian Anthon (ca. 1742 - 1802) er en 3xtipoldefar og den første jeg kan finde med efternavnet Anthon. Første gang jeg støder på ham, er i 1768 hvor han bliver foged til Elved på Fyn. Senere bliver han forvalter på Gyldensteen, en post som han beholder i over 20 år.


Den unge portrætmaler Hans Hansen førte en omhyggelig dagbog og for den 4. juli 1796 finder vi følgende bemærkning:


"...og da kom jeg Præsten i Hu og tænkte: Du skal ikke forglemme Din Næste, og vandrede til ham og fandt Brenholt og Præsten og en anden Forvalter fra Gyldensteen ved Navn Anton i fuld Arbeide. Denne Anton giorde en besynderlig Figur og at see ham var for en Maler et ubetaleligt Syn, Han havde en Paryk paa, hvis Front alleene var halv saa høi som heele Karlen, som omtrent holdt 4 1/4 Hoved i Høiden og 3 3/4 i Breden, hvis Diameter var nesten eet baade paa langs og paa tvers; paa denne saa besynderlige Krop sad de smukkeste Mandfolke-Hænder jeg har seet."


Desværre var kameraet ikke opfundet på dette tidspunkt.


Johan Christian Anthon får 5 børn:


1) Henning Anthon (1772-1829), der tilsyneladende dør ugift og barnløs.


2) Ludevig Friderich Theodosius Anthon (1779-1832), der selv får 5 børn. Et barnebarn udvandrede til Amerika og fik en efterslægt her. Blandt efterkommerne finder vi også den kendte maler Oluf Høst.


3) Gottlieb Anthon (1782-1827), der med 8 børn får en betydelig efterslægt.


4) Alexander Anthon (1785-1833), der gifter sig med Birgitte Kierstine Loss Holberg (1788-1875). Et af deres børn bliver opkaldt efter hendes far Ludvig Holberg (1748-1824), der var tolder i Randers. Hans relation til baronen og forfatteren af samme navn er en interessant historie i sig selv. Den historie og historien om brødrene Anthon på Hawaii, kan du læse her


5) Tvillingesøsteren Constance Anthon (1785-1853) der gifter sig med snedkermester Wincenz Rasmussen og bosætter sig i Odense.


© Copyright 2016 Jesper Holm, All Rights Reserved